Årsmøde 2021

Grundet corona-situationen i år har Idrætsudvalget valgt at afholde årsmøde digitalt.

Deltagelse til årsmødet sker via Microsoft Teams på dette link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWMxYjMyODUtYThiYS00NTU3LTkwOGQtNmFjNDQ2ZDEzMTE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cabc007-2ca9-4552-9c3b-e26696944525%22%2c%22Oid%22%3a%22ace1a602-73b1-4928-94f8-1d4e55617214%22%7d

Vejledning for deltagelse kan læses her: https://elhockey.dk/wp-content/uploads/2020/09/Vejledning-til-deltagere-IU-Landsmøde-online.pdf

Når I skal skrive jeres navn, skriv da venligst “KLUB – NAVN”. For eksempel “Aarhus – Kristoffer Dahl”.

Årsmødet afvikles kl. 13-16 d. 25 april 2021.

Dagsorden: 

Dagsorden for Årsmøde i El-hockey 2021
 d. 25 april 2021 kl. 13-16

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent ( IU foreslår Michael Hansen )
 3. Optælling af stemmeberettigede
 4. Valg af stemmetællere
 5. Godkendelse af formandens beretning
 6. Orientering af regnskab for 2020
 7. Fremlæggelse af budget for 2021
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af Idrætsudvalg:
  1. Formand ( Kristoffer Dahl Hansen opstiller ikke, Alexander Ibsen ønsker valg )
  2. Sekretær ( Michael Hansen ønsker genvalg )
  3. Økonomiansvarlig ( Åben, da Alexander Ibsen ønsker at skifte til Formand )
  4. Turneringsudvalget ( Jørgen Johannsen ønsker genvalg )
  5. Aktivitetsudvalget ( Kristian Sørensen ønsker genvalg )
 10. Valg af spillerrepræsentant  ( Katrine Josefine Olsen ønsker ikke genvalg )
 11.  Valg af repræsentant til Parasport Danmarks repræsentantskab
 12. Eventuelt

Regnskab 2020: https://elhockey.dk/wp-content/uploads/2021/04/Budget-for-2021.pdf


Budget 2021: https://elhockey.dk/wp-content/uploads/2021/04/Budget-for-2021.pdf


Idrætsudvalget havde tidligere ønsket at stifte en støtteforening til el-hockey. Efter dialog med Parasport Danmark, har Idrætsudvalget valgt ikke at stifte denne forening alligevel. Parasport Danmark stiller idag nogle muligheder til rådighed, som vil gøre støtteforeningen overflødig.